Δεκεμβρίου 19, 2020

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

 Το CDC άλλαξε τις οδηγίες του για τη μη επιπεπλεγμένη γονόρροια και συνιστά πλέον ως θεραπεία μία εφάπαξ δόση κεφτριαξόνης 500 mg ενδομυικά.

MMWR / 18-12-2020Δεν υπάρχουν σχόλια: