Δεκεμβρίου 31, 2020

ΝΟΣΟΣ LYME - ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μετά 14 χρόνια ανανεώθηκαν οι οδηγίες για την αντιμετώπιση της νόσου Lyme.

Bασικό κλινικό διαγνωστικό σημείο είναι το χαρακτηριστικό εξάνθημα της νόσου, ενώ σε απουσία του αλλά υπόνοια της νόσου, απαραίτητος είναι ο ορολογικός έλεγχος για την Borrelia burgdorferi.

Θεραπευτικά στην αρχή της νόσου με εξάνθημα χορηγείται δοξυκυκλίνη για 10 ημέρες. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί  αμοξυκιλλίνη ή κεφουροξίμη για 14 ημέρες.

Να σημειωθεί ότι η βραχυχρόνια αυτή χορήγηση δοξυκυκλίνης συνιστάται και σε παιδιά κάτω των 8 ετών. 


Healio / December 2020


Δεν υπάρχουν σχόλια: