Απριλίου 11, 2007

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΙΙΙ

Ενέργειες στο σχολείο για τις παρακάτω λοιμώξεις

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α

 • Κύρια συμπτώματα είναι: κοιλιακά άλγη, ανορεξία, ναυτία, πυρέτιο, κόπωση, ίκτερος, σκουρόχροα ούρα, αποχρωματισμένα κόπρανα, διάρροια (ενίοτε).
 • Η νόσος μεταδίδεται κυρίως τις δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων και πιο λίγο την πρώτη εβδομάδα μετά την εμφάνιση του ικτέρου.
 • Η μετάδοση γίνεται με την εντεροστοματική οδό.
 • Η νόσος πρέπει να δηλώνεται.
 • Ο μαθητής αποκλείεται του σχολείου για μία εβδομάδα μετά την εκδήλωση του ικτέρου.
 • Συστήνεται καλό πλύσιμο των χεριών μετά την τουαλέτα, πριν τη διαχείριση τροφίμων, πριν το φαγητό.
 • Επιφάνειες με μολυσμένο υλικό καθαρίζονται σχολαστικά.
 • Σε όλα τα παιδιά πάνω από 2 χρόνων συνιστάται εμβολιασμός.

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

 • Η έναρξη πιο ήπια από της ηπατίτιδας Α.
 • Κύρια συμπτώματα: ανορεξία, ναυτία, έμετοι, κοιλιακά άλγη, ίκτερος (όχι πάντα).
 • Εικόνα ποικίλει από ήπια ή υποκλινική έως κεραυνοβόλα.
 • Το 5% περίπου παραμένουν φορείς (μετέπειτα κίρρωση-καρκίνος).
 • Η νόσος μεταδίδεται εβδομάδες πριν την εμφάνιση του ικτέρου και εβδομάδες μετά από αυτήν.
 • Η μετάδοση γίνεται με μετάγγιση, κολπικά υγρά και πιθανόν σίελο. Επίσης με μολυσμένες σύριγγες, βελόνες, σεξουαλική επαφή, οικογενειακή επαφή ή κάθετα.
 • Πρέπει να δηλώνεται.
 • Υπό φυσιολογικές συνθήκες η επαφή στο σχολείο δεν εγκυμονεί κίνδυνο μόλυνσης.
 • Χορήγηση υπεράνοσης σφαιρίνης δεν δικαιολογείται σε τυχαία επαφή στο σχολείο.
 • Δικαιολογείται χορήγηση της μαζί με εμβόλιο σε επαφή αίματος.
 • Αποκλεισμός από το σχολείο δεν χρειάζεται.
 • Καθαρισμός και απολύμανση επιφανειών που μολύνθηκαν με αίμα.
 • Απαραίτητος ο εμβολιασμός όλων των παιδιών (πριν φυσικά πάνε σχολείο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: