Απριλίου 27, 2007

HPV KAI CIN

Μετά θεραπεία για CIN2/3 η παρακολούθηση της γυναικός γίνεται με κυτταρολογικό έλεγχο στους 6, 12, και 24 μήνες. Ολλανδοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη στο πρωτόκολλο ελέγχου εξέτασης για τον HPV βοηθά στην καλύτερη παρακολούθηση της ασθενούς. Αν μάλιστα κάνουν έλεγχο HPV στον 6ο μήνα και HPV+κυτταρολογική εξέταση στον 24ο μήνα, αυτό πλην της αποτελεσματικότητας οδηγεί και σε μείωση του κόστους (BJOG 2007, 114:416).

Δεν υπάρχουν σχόλια: