Απριλίου 19, 2007

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ - V

Ανεμευλογιά
 • Αίτιο ο ιός της ανεμευλογιάς ζωστήρα (Varicella-zoster virus -VZV), που ανήκει στους ερπητοϊούς.
 • Άκρως μεταδοτικό νόσημα.
 • Πυρετός, κακουχία και χαρακτηριστικό φυσαλιδώδες εξάνθημα που αρχίζει σαν κηλίδες μετατρέπεται σε φυσαλίδες, ενίοτε σε φλύκταινες και σε διάστημα 4-7 ημερών εφελκιδοποιείται. Ιδιάζουσα (και παθογνωμονική) κατανομή είναι το τριχωτό της κεφαλής.
 • Μετά την ίαση ο ιός παραμένει στα νευρικά κύτταρα και ενεργοποιείται στη μετέπειτα ζωή με τη μορφή του έρπητα ζωστήρα.
 • Ο χρόνος επώασης είναι 10-21 ημέρες για την ανεμευλογιά (συνήθως 15 ημέρες).
 • Η νόσος μεταδίδεται αερογενώς (σταγονίδια, εκκρίσεις), με άμεση επαφή με το εξάνθημα και με έμμεση επαφή με αντικείμενα πρόσφατα μολυσμένα από υγρό φυσαλλίδων ή ρινοφαρυγγικό έκκριμα του ασθενούς.
 • Η μετάδοση γίνεται 1-2 ημέρες πριν την εμφάνιση του εξανθήματος έως την εφελκιδοποίηση των βλαβών.
 • Επαφή με εξάνθημα έρπητα ζωστήρα μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση ανεμευλογιάς σε επίνοσο άτομο.
 • Θεωρητικά το κρούσμα πρέπει να δηλώνεται.
 • Παιδιά που νοσούν αποκλείονται από το σχολείο μέχρις πλήρους εφελκιδοποιήσεως των βλαβών (ουσιαστικά για 5-7 ημέρες).
 • Μολυσμένα με ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις αντικείμενα (πχ μαντήλια) πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.
 • Απολύμανση αντικειμένων ή επιφανειών που έχουν υγρό από τις φυσαλίδες του ασθενούς.
 • Όλα τα επίνοσα άτομα πρέπει να εμβολιάζονται κατά της ανεμευλογιάς.
 • Χορήγηση εμβολίου έως 5 ημέρες μετά την έκθεση μπορεί να προλάβει τη νόσο.
 • Σε επίνοσα άτομα υψηλού κινδύνου για ανεμευλογιά (πχ ανοσοκατασταλμένα) μπορεί να χορηγηθεί υπεράνοση σφαιρίνη.
 • Αποφεύγεται η χορήγηση ασπιρίνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: