Απριλίου 25, 2007

ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΠΘ

Με τη μεγάλη αύξηση των μετακινήσεων των ανθρώπων στην εποχή μας έγινε απoλύτως αναγκαία η σύσταση ιατρικής ειδικότητας με επικέντρωση στην πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση νοσημάτων που ενδημούν σε διάφορες χώρες (Ταξιδιωτική Ιατρική).
Στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 2005 Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής με στόχο την ενημέρωση των ταξιδιωτών για τα νοσήματα που ενδημούν στη χώρα που θα επισκεφθούν. Δίνονται οδηγίες τήρησης κανόνων υγιεινής και προφύλαξης από τα νοσήματα της συγκεκριμένης χώρας.
Επίσης μπορεί να γίνει έλεγχος αντισωμάτων και για κοινά λοιμώδη νοσήματα που ενδημούν και στη χώρα μας.
Τα εμβόλια που απαιτούνται μπορούν να γίνουν στο Ιατρείο αυτό, πλην των εμβολίων κίτρινου πυρετού, χολέρας και τυφοειδούς πυρετού που προς το παρόν τα διαθέτει η Διεύθυνση Υγιεινής Θεσσαλονίκης. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορούν να εξυπηρετηθούν και στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης (Λοιμωδών), Γρηγ. Λαμπράκη 13, τηλ. 2310 968312.
Το ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής λειτουργεί κάθε Πέμπτη 12.00 – 13.30. Τηλ. 2310-968312. Άτομα που κωλύονται τη συγκεκριμένη ώρα μπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού στο ίδιο τηλέφωνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: