Απριλίου 04, 2007

ΓΥΝΑΙΚΑ έναντι ΑΝΔΡΟΣ (σε μεγάλη όμως ηλικία)

Πλεονεκτήματα
• Μακρύτερο προσδόκιμο επιβίωσης
• Πιο καλή επαφή και υποστήριξη από τα παιδιά
• Ισχυρότεροι κοινωνικοί δεσμοί
• Περισσότερες δεξιότητες για αυτοδιαχείριση και αυτοσυντήρηση

Μειονεκτήματα
• Περισσότερα ιατρικά προβλήματα (λόγω μακρύτερης επιβίωσης)
• Λιγότερες πιθανότητες να υπάρχει σύντροφος (συνήθως υπάρχουν χήρες και όχι χήροι)
• Μεγαλύτερος κίνδυνος για διαβίωση σε ιδρύματα
• Πιο ασθενής οικονομική κατάσταση

GeNET October 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: