Απριλίου 24, 2007

ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

To βάρος γέννησης σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία. Πρόωρα και βρέφη με ενδομήτρια δυστροφία έχουν ανεπαρκές ανοσολογικό σύστημα που εξηγεί την ευαισθησία σε λοιμώξεις κατά τη βρεφική ηλικία. Είναι δυσεξήγητο όμως γιατί αυτό συνεχίζεται μέχρι την παιδική ηλικία. Το συμπέρασμα αυτό προήλθε από παρατηρήσεις σε 1.7 εκατομμύρια παιδιά. Βρέθηκε επίσης ότι ο κίνδυνος για νοσηλεία σε νοσοκομείο αύξανε κατά 9% για κάθε 500 g μειωμένο βάρος κατά τη γέννηση και αφορούσε όλα τα παιδιά ηλικίας 0-14 χρόνων.


Am J Epidemiol 2007, 165:756

Δεν υπάρχουν σχόλια: