Δεκεμβρίου 02, 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Η χρήση αντιβιοτικών τους προηγούμενους μιας εγχειρήσεως 2 μήνες,  ΄

αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης από Clostridium difficile.JAMA Surg. November 25, 2015. doi:10.1001/jamasurg.2015.4263

Δεν υπάρχουν σχόλια: