Δεκεμβρίου 20, 2015

PCV13 - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Στην Ισπανία περιγράφηκαν περιστατικά αποτυχίας του εμβολιασμού με PCV13.

Ως αποτυχία ορίστηκε η εμφάνιση διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου σε παιδιά πλήρως εμβολιασμένα.

Από 84 ασθενείς με διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο, 32 είχαν λάβει μία ή και πλέον δόσεις εμβολίου. Οι 17 από αυτούς νόσησαν από ορότυπο που περιλαμβάνετο στο εμβόλιο.

Ως αποτυχία του εμβολίου θεωρήθηκαν οι 9 νοσήσεις. Στους 6 από τους 9 αυτούς ασθενείς απομονώθηκε ο ορότυπος 3, σε 2 ο ορότυπος 19Α και σε 1 ο ορότυπος 6Β.


PIDJ 2015, Dec 11 (Epub ahead of print)


Σωστά τα παραπάνω. Το νόημα της δημοσίευσης δεν καταλαβαίνω. Είναι γνωστό ότι κανένα εμβόλιο δεν προσφέρει 100% προστασία από το νόσημα για το οποίο χορηγείται. Απλά ίσως η δημοσίευση έγινε για επισήμανση του γεγονότος. Ή απλά για να υπάρχει άλλη μια μελέτη για τους συγγραφείς και για το περιοδικό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: