Δεκεμβρίου 19, 2015

ΣΜΝ

Η Γερμανία αναφέρει ότι το 2014 είχε τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών σύφιλης της τελευταίας δεκαετίας.
Ο αριθμός αυξάνει κάθε χρόνο από το 2010 κι έπειτα.
Μεγαλύτερη συχνότητα στο Βερολίνο (31/100.00 πληθυσμού) και ακολουθεί το Αμβούργο (19/100.000 πληθυσμού).

ProMed 11-12-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: