Δεκεμβρίου 19, 2015

ΕΜΒΟΛΙΟ, ΟΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

Στην Ιαπωνία η χρήση των PCV7 και PCV13 οδήγησε στην ανάπτυξη στελεχών εκτός εμβολίου και ανθεκτικών σε αντιβιοτικά στελεχών, όπως 15Α και CC63 (Sweden 15A 25 clone).

Vaccine 2015, pii:S0264-410X(15)01635-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: