Δεκεμβρίου 05, 2015

ΕΜΕΤΟΙ

Σε άτομα με διάρροια, οξεία έναρξη και προεξάρχον κλινικό σημείο τους πολλαπλούς εμέτους, σκεπτόμαστε τα εξής παθογόνα:
S. aureus, Bacillus cereus, Norovirus, Rotavirus.

Δεν υπάρχουν σχόλια: