Δεκεμβρίου 28, 2015

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Mελέτη ενηλίκων στη Utah των ΗΠΑ για το συζευγμένο 13δύναμο εμβόλιο την περίοδο προ (11/2009 - 2/2010)  και μετά την εισαγωγή του (3/2010 - 3/2012) στην παιδική ηλικία, έδειξε:

- υπήρξε μείωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου στους ενήλικες από ορότυπους του εμβολίου και δη του 7F
- υπήρξε αύξηση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου από ορότυπους εκτός εμβολίου και ιδιαίτερα του ορότυπου 22F / η αύξηση αυτή δεν ήταν σημαντική
- συγκριτικά με τις άλλες λοιμώξεις, οι μηνιγγίτιδες οφειλόντουσαν συχνότερα σε στελέχη εκτός εμβολίου
-  μείωση της διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου από στελέχη του εμβολίου παρατηρήθηκε μόνον σε άνδρες

Οι συγγραφείς τονίζουν την αναγκαιότητα επιτήρησης των λοιμώξεων μετά την εφαρμογή του μαζικού εμβολιασμού για να διαπιστωθεί αν θα αυξηθεί η πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα λόγω αντικατάστασης οροτύπων και αν θα υπάρξουν διαφορές φύλου στην επίπτωση του εμβολιασμού.

Vaccine  2015 Dec 16. pii: S0264-410X(15)01782-X. 
doi: 10.1016/j.vaccine.2015.12.010. [Epub ahead of print]

Δεν υπάρχουν σχόλια: