Σεπτεμβρίου 22, 2016

ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Παρά τη μεγάλη εκστρατεία στις ΗΠΑ κατά της κατάχρησης αντιβιοτικών, η κατάσταση στα νοσοκομεία της χώρας αυτής δεν άλλαξε στην περίοδο 2006-2012. Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά η χρήση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών.

JAMA Intern Med, Published online September 19, 2016 


Ακόμη και σ΄ αυτή τη χώρα της επιστήμης, των κανόνων και των προδιαγραφών, φαίνεται ότι δεν πιάνουν τόπο οι φωνές, οι στατιστικές και οι κίνδυνοι. Μερικά πράγματα και μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν, απανταχού του πλανήτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: