Σεπτεμβρίου 28, 2016

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, μια σχετικά συχνή κατάσταση που προσβάλει ακόμη και έφηβες, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη ταλαιπωρία την ασθενή και να έχει ως αποτέλεσμα και τη στείρωση. Με δεδομένη την μικροβιακή αιτιολογία της νόσου, η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία προλαμβάνει τις συνέπειες. Εκτός όμως από τα γνωστά υπεύθυνα μικρόβια βρέθηκε ότι και άλλα λιγότερα συχνά παθογόνα όπως τα S. sanguinegensS. amnionii, BVAB1 και A. vaginae  ενέχονται στην αιτιολογία. Αυτό τονίζουν οι συγγραφείς πρόσφατης μελέτης λέγοντας ότι η θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει και αυτά τα μικρόβια.

Sex Transm Infect. 2016;92(6):441


Δεν υπάρχουν σχόλια: