Σεπτεμβρίου 06, 2016

ΕΜΠΥΗΜΑ ΑΠΟ GAS

Οι διεισδυτικές λοιμώξεις από group A Streptococcus (GAS) αυξάνονται. Σε μελέτη τους οι Bellulo S και συν από τη Γαλλία, τονίζουν κάποια σημεία που μπορεί να είναι ενδεικτικά ότι ένα εμπύημα πνεύμονος μπορεί να οφείλεται στον GAS. Τα σημεία αυτά είναι: όταν εμφανίζεται μετά ανεμευλογιά, όταν συνοδεύεται από εξάνθημα, όταν συνυπάρχει κυκλοφορική ανεπάρκεια και όταν παρατηρείται έντονη λευκοπενία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συγγραφείς συστήνουν προσθήκη στη θεραπεία και κλινδαμυκίνης.

Arch Dis Child 2016, 101 (8) : 731


Δεν υπάρχουν σχόλια: