Σεπτεμβρίου 24, 2016

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η χρήση παρακεταμόλης κατά την κύηση μπορεί να είναι υπεύθυνη μελλοντικά για δυσχέρειες στη συμπεριφορά του παιδιού.

Γνώση ενδιαφέρουσα, μια και το φάρμακο χρησιμοποιείται ευρέως, πλην όμως απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση.


JAMA Pediatr. 2016. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.1775Δεν υπάρχουν σχόλια: