Σεπτεμβρίου 08, 2016

ΙΟΣ ZIKA

Ο WHO  έδωσε οδηγίες ώστε άτομα που επισκέφθηκαν περιοχές όπου ενδημεί ο ιός Zika (πχ Βραζιλία - ολυμπιακοί αγώνες), να κάνουν χρήση μόνον ασφαλούς σεξ για 6 μήνες ή να απέχουν από αυτό. Η δια της οδού αυτής μετάδοση του ιού είναι δεδομένη. Εκείνο που δεν είναι γνωστό επακριβώς ακόμη είναι η διάρκεια μετάδοσης με τον τρόπο αυτό ακόμη και από ασυμπτωματικά άτομα. Θεωρείται ότι η διάρκεια αυτή είναι μακρά. Ίσως είναι λίγο υπερβολική η οδηγία αλλά ο WHO τονίζει ότι κατά περιόδους θα προβαίνει σε αναθεωρήσεις.

WHO, September 2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: