Απριλίου 01, 2021

COVID-19: ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα  CD8+ T cell ατόμων που νόσησαν και ανέρρωσαν από την Covid-19 παραμένουν ενεργά και δραστικά, αναγνωρίζουν και καταπολεμούν τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού, ειδικά τις τρέχουσες. 

Πολύ σημαντικό νέο. Μικρός ο αριθμός των ελεγχθέντων αλλά ενδεικτικός του τι συμβαίνει με τη φυσική ανοσία. Η διεύρυνση της μελέτης με μεγάλο αριθμό ατόμων μπορεί να δώσει βοήθεια σε θέματα όπως η ανάγκη ή όχι εμβολιασμού καθώς και ανάγκη ή όχι επαναληπτικών δόσεων.


Open Forum Infectious Diseases DOI: 10.1093/ofid/ofab143 (2021)

Published: 30 March 2021Δεν υπάρχουν σχόλια: