Ιανουαρίου 19, 2022

ΝΟΣΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΚΑΙ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ

 Τυχόν βλάβη του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια νόσησης από κορωνοϊό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις (άμεσες και απώτερες) στην έκβαση της νόσου και στην πορεία του ασθενούς. Η βλάβη εκφράζεται με υψηλές τιμές τροπονίνης. 


J Am Heart Assoc. 2021;doi:10.1161/JAHA.121.022010.Δεν υπάρχουν σχόλια: