Ιανουαρίου 20, 2022

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ OMICRON: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Μπορεί η μετάλλαξη Ο να είναι ηπιότερη από την Δ, αλλά διαπιστώθηκε ότι η διασπορά του ιού που κάνει η Ο διαρκεί περισσότερο. Μπορεί το ιικό φορτίο να είναι υψηλό μέχρι και τη 6-7η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων. 

Αυτό σημαίνει ότι η απομόνωση των 5 ημερών που ειπώθηκε από τους Αμερικανούς ίσως δεν ισχύει. Καλό είναι να διατηρηθεί το δεκαήμερο.  

BMJ 2022;376:o89Δεν υπάρχουν σχόλια: