Σεπτεμβρίου 12, 2020

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΣΟΥΝ ΣΠΑΝΙΑ ΑΠΟ COVID-19;

Στην ερώτηση αυτή οι ειδικοί αναφέρουν τους εξής 5 πιθανούς λόγους:

- ο υποδοχέας του ιού, δηλ. το ένζυμο angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) είναι μειωμένο στο αναπνευστικό επιθήλιο των παιδιών

- παρελθούσες λοιμώξεις από κορωνοϊούς που προκαλούν κοινό κρυολόγημα προσφέρουν κάποια ανοσία

- η ανοσιακή απάντηση με τα Τ helper 2 είναι προστατευτική για τα παιδιά

- η ηωσινοφιλία που σχετίζεται με τα Τ helper 2 μπορεί να προστατεύει

- τα παιδιά παράγουν λιγότερα ποσά φλεγμονωδών κυτοκινών 


Δεν υπάρχουν σχόλια: