Σεπτεμβρίου 16, 2020

OΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 Όταν οι επιστήμονες γίνονται υπηρέτες της εξουσίας  τότε η επιστήμη εκτρέπεται. Επικίνδυνα. 

Το έχει καθορίσει σοφά ο Πλάτων: πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη δι­και­ο­σύ­νης καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται

Που βαδίζει αυτή χώρα; Δεν έφταναν τα οικονομικά και πολιτικά θέματα ήρθαν και τα ιατρικά.

Με τα ψέματα, τις απειλές και τις τιμωρίες δεν καταφέρνει κανείς τίποτε. Πειθώ χρειάζεται.   


Δεν υπάρχουν σχόλια: