Ιουλίου 17, 2006

EΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α

H ηπατίτιδα Α είναι ήπια νόσος στην παιδική ηλικία, πολλές φορές διαδράμει ασυμπτωματικά, ενώ δεν οδηγεί σε χρονιότητα. Ωστόσο, είναι σοβαρότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες και προκαλεί προβλήματα που σχετίζονται με νοσηλείες, οικογενειακή απορρύθμιση, οικονομική επιβάρυνση. Η χρήση του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Α δεν είναι διαδεδομένη. Συνήθως περιορίζεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Είναι όμως αυτό σωστό; Εδώ και χρόνια ο WHO υποστηρίζει ότι μόνον η ενσωμάτωση του εμβολίου στα εθνικά προγράμματα μπορεί να αποτελέσει φραγμό για τη νόσο. Σε χώρες όπου υπήρχε επιλεκτικός εμβολιασμός και στη συνέχεια αυτός γενικεύθηκε, η μείωση της ηπατίτιδας Α ήταν σημαντική φθάνοντας έως και το 90-95%. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ηπατίτιδα Α μειώθηκε ικανοποιητικά και στον μη εμβολιασθέντα πληθυσμό.

Τα εμβόλια για την ηπατίτιδα Α είναι δύο: Vaqta (SPMSD) και Havrix (GSK). Είναι αδρανοποιημένα εμβόλια και χρησιμοποιούνται σε ηλικίες άνω των δύο ετών. Η αντιγονικότητα τους είναι μεγάλη και 1 μήνα περίπου μετά την πρώτη δόση παρουσιάζουν οροαναστροφή σε ποσοστό 95-100%. Στο ίδιο ποσοστό κυμαίνεται και η αποτελεσματικότητα τους στο να προστατεύσουν από κλινική ηπατίτιδα Α.

Οι αντενδείξεις τους είναι ελάχιστες και περιορίζονται ουσιαστικά σε αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες: πόνος και οίδημα στη θέση ένεσης, κεφαλαλγία, κακουχία, πυρέτιο, ανορεξία, ναυτία, έμετοι, διάρροια, φαρυγγίτιδα.

Τα εμβόλια κυκλοφορούν σε συσκευασία του 0.5 ml και το σχήμα χορήγησης τους είναι 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών για το Havrix και 12 μηνών για το Vaqta. Αν και όλες οι δόσεις όλων των εμβολίων καλό είναι να γίνονται με το ίδιο σκεύασμα, η εναλλαγή είναι αποδεκτή και επιτρεπτή σε περίπτωση ανάγκης. Δυνατή είναι επίσης η σύγχρονη χορήγηση με εμβόλια ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς, διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη, πολιομυελίτιδας, αιμοφίλου.

Η διάρκεια προστασίας του εμβολίου δεν είναι γνωστή. Πιστεύεται (με βάση θεωρητικές μελέτες) ότι είναι μακροχρόνια και έτσι προς το παρόν δεν συζητείται κάτι για δόσεις αναζωπύρωσης.

Μήπως είναι καιρός να δούμε με πιο θετικό μάτι το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α;

Δεν υπάρχουν σχόλια: