Οκτωβρίου 01, 2006

ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ

Κορίτσι 14 χρόνων με μακροσκοπική αιματουρία χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα. Τελευταία έμμηνος ρύση προ 15ημέρου. Δεν αναφέρεται λήψη φαρμάκων. Έναρξη αθλήματος την προηγούμενη εβδομάδα με έντονη άσκηση. Ατομικό αναμνηστικό αρνητικό (και για αιμοσφαιρινοπάθειες). Οικογενειακό ιστορικό θετικό για αρθρίτιδα και ετεροζυγωτία δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Κατά συστήματα εξέταση αρνητική. ΑΠ 112/74, ΒΣ, ΜΣ 25-50 ΕΘ. Όχι οιδήματα. Τραχηλικοί και βουβωνικοί λεμφαδένες ελαφρώς ψηλαφητοί. Από τον εργαστηριακό έλεγχο (γεν. αίματος, ηλεκτρολύτες, λευκώματα, ουρία, κρεατινίνη, ASTO) όλα φυσιολογικά. Γενική ούρων: 1.20 ΕΒ, 6.5 pH, 4+ αίμα, +1 λεύκωμα. Ακαταμέτρητα ερυθρά. Καλλιέρηγεια ούρων αρνητική. Διάγνωση των ιατρείων του νοσοκομείου: μακροσκοπική αιματουρία αγνώστου αιτιολογίας, πιθανόν μεταλοιμώδης και με αφορμή την έντονη άσκηση. Δόθηκαν οδηγίες για παρακολούθηση και σε υποτροπή περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος και με υπερηχοτομογράφημα.

Η αιματουρία είναι είτε μακροσκοπική είτε μικροσκοπική (> 5 ερυθρά κοπ). Συχνό σημείο σε υγιή παιδιά αλλά και σε αυτά με υποκείμενη νεφροπάθεια. Συχνότητα ~1-2% των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Συνήθης εργαστηριακός έλεγχος σε τέτοιες περιπτώσεις:
Γενική ούρων
Καλλιέργεια ούρων - λοίμωξη
Ουρία, κρεατινίνη – νεφρική λειτουργία
Ηλεκτρολύτες – υπερκαλιαιμία, οξέωση, κλπ
Πλήρης αιματολογικός έλεγχος – αιμοσφαιρινοπάθειες, θρομβοπάθειες, χρόνια νοσήμτα, όγκοι, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, κλπ
Λευκώματα ορού – νεφρωσικό σύνδρομο
C3 και C4 – μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα
ASΤΟ – μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα
Υπέρηχο ή CT νεφρών – ανατομικές ανωμαλίες
Αντιπυρηνικά αντισώματα – ανοσολογικές παθήσεις

Η διαφορική διάγνωση της αιματουρίας μπορεί να στηριχθεί στα εξής ακρωνύμια:

Λ - Λίθοι

Α – Αιματολογικές διαταραχές
θρομβοπάθεια
ετεροζυγωτία δρεπανοκυτταρικής αναιμίας

ΛΙΙΑ – Λοίμωξη, Ιατρογενής, Ιδιοπαθής, Ανοσολογική
κακοήθης οικογενής, ιδιοπαθής
αιμορραγική κυστίτιδα (συνήθως ιογενής)
κολλαγόνωση
επιδιδυμίτιδα
άσκηση
φάρμακα
ουρολοίμωξη
αγγειίτιδα

Ν – Νεφρικές ανωμαλίες
ανατομικές
σύνδρομο Αlport
νεφρίτιδα

ΟΤ – Όγκοι, Τραύμα
υπερασβεστιουρία
ξένο σώμα
ερεθισμός περιναίου
τραύμα
όγκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: