Φεβρουαρίου 23, 2010

ΚΟΙΛΙΑΚΑ ΑΛΓΗ ΚΑΙ H. PYLORI

To H. pylori δεν φαίνεται να είναι άμεσο αίτιο των υποτροπιαζόντων κοιλιακών αλγών, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στο Pediatrics 15/02/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: