Ιανουαρίου 27, 2011

Η1Ν1 ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η πρώτη περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο στελέχους
Η1Ν1, που ήταν ανθεκτικό σε 2 αντιικά φάρμακα.


J lnfect Dis. 2011;203:18-24.

Δεν υπάρχουν σχόλια: