Ιουλίου 15, 2011

Hib-MenC-TT ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ

Ένα νέο συζευγμένο εμβόλιο (Haemophilus type b, Neisseria meningitidis serogroup C, συζευγμμένα με πρωτείνη φορέα την tetanus toxoid / Hib-MenC-TT, Menitorix, GSK Biologicals) μελετήθηκε σε πρό ωρα και σε τελειόμηνα βρέφη.

Υπήρξαν τρεις ομάδες βρεφών; <31 εβδομάδων κύησης, 31–36 εβδομάδων κύησης και >36 εβδομάδων κύησης. Το εμβόλιο χορηγήθηκε στη χρονολογική ηλικία των παιδιών στον 2ο, 4ο, και 6ο μήνα της ζωής με μία αναμνηστική δόση στον 16ο-18ο μήνα. Συγχρόνως είχε χορηγηθεί το εμβόλιο DTaP-HepB-IPV, Infanrix Penta/GSΚ και το εμβόλιο PCV7, Prevenar/Pfizer.

Η μελέτη έδειξε ότι το εμβόλιο ήταν αποτελεσματικό, αντιγονικό και καλά ανεκτό σε όλες τις ομάδες όπου χορηγήθηκε.

Οι συγγραφείς θεωρώντας ότι η ηλικία κάτω των 36 εβδομάδων κύησης είναι υψηλού κινδύνου για λοιμώξεις και ότι πολλά εμβόλια ίσως είναι λιγότερο αντιγονικά σ΄ αυτή την ηλικία, τονίζουν ότι η μελέτη πιστοποιεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα χορήγησης του συγκεκριμένου εμβολίου σε πρόωρα βρέφη (στη χρονολογική τους ηλικία).
Pediatr Infect Dis J. 2011; doi: 10.1097/INF.0b013e3182293a82

Δεν υπάρχουν σχόλια: