Οκτωβρίου 17, 2011

ΣΥΡΙΓΜΟΣ (WHEEZING)

  • Χαρακτηρίζεται από συνεχείς μουσικούς ήχους, τυπικά εκπνευστικούς
  • Κύρια αίτια: βρογχιολίτιδα, άσθμα, κυστική ίνωση, ξένο σώμα
  • Στο ξένο σώμα, ο συριγμός είναι ήχος μονοφωνικός
  • Στη βρογχιολίτιδα ο ήχος είναι πολυφωνικός
  • Στο άσθμα, ο ήχος μοιάζει με τους πολλαπλούς ήχους μιας ορχήστρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: