Φεβρουαρίου 01, 2013

PCV13 - XIX


Προ ημερών το FDA/USA ενέκρινε τη χορήγηση του 13δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου σε παιδιά ηλικίας 6-17 χρόνων.

Έτσι σήμερα το συγκεκριμένο εμβόλιο χορηγείται από 2 μηνών έως 17 ετών καθώς και σε άτομα άνω των 50 ετών.


Δεν υπάρχουν σχόλια: