Μαΐου 15, 2006

«……..οι μηνιγγίτιδες ουσιαστικά εξέλιπαν».
«……..υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου και γενικότερα μικροβιακής μηνιγγίτιδας».
Δύο φράσεις γραμμένες από το ίδιο άτομο, σε διαφορετικά έντυπα, την ίδια περίπου χρονική περίοδο !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: