Ιανουαρίου 18, 2008

ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΠΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ

Σε μια προοπτική μελέτη 100 παιδιών με μικροβιολογικά αποδεδειγμένη τραχηλική λεμφαδενίτιδα από άτυπα μυκοβακτηρίδια, ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα α) της θεραπείας με κλαριθρομυκίνη και ριφαμπικίνη για 12 εβδομάδες και β) της χειρουργικής εκτομής (Clin Infect Dis 2007, 44:1057-1064). Ως ίαση ορίσθηκε η υποχώρηση του λεμφαδένα κατά 75% τουλάχιστον και η επούλωση της τομής χωρίς υποτροπές εντός 6 μηνών από το πέρας της θεραπείας ή την χειρουργική παρέμβαση. Κύρια άτυπα μυκοβακτηρίδια που βρέθηκαν ήταν το Mycobacterium avium (71%) και Mycobacterium haemophilum (22%). Ίαση επιτεύχθηκε στο 96% των παιδιών με χειρουργική εξαίρεση και στο 66% παιδιών με αντιμικροβιακή αγωγή. Στην ομάδα αυτή παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ποσοστό 78%. Η μελέτη με τον καλό σχεδιασμό της παρέχει οριστική απάντηση στο ερώτημα του είδους της θεραπείας στη λεμφαδενίτιδα από άτυπα μυκοβακτηρίδια και αποδεικνύει σαφώς ότι η χειρουργική παρέμβαση υπερτερεί της συντηρητικής αγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: