Απριλίου 19, 2008

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ - II

Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι πολύ συχνές στην παιδική ηλικία. Συνήθως είναι ιογενείς (τόσο του ανώτερου όσο και του κατώτερου αναπνευστικού). Και σε μικρότερο βαθμό βακτηριακές. Συνεπώς όσο λιγότερα αντιμικροβιακά χορηγούμε τόσο καλύτερα. Κύρια παθογόνα είναι ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος ομάδας Α για την αμυγδαλίτιδα και ο πνευμονιόκοκκος για την ωτίτιδα, ρινοκολπίτιδα και πνευμονία (εδώ εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό και το μυκόπλασμα πνευμονίας).

Το αντιβιοτικό που θα επιλέξουμε για λοιμώξεις αναπνευστικού πρέπει:
  • Να καλύπτει τα υπεύθυνα παθογόνα
  • Να μην έχει κατά το δυνατόν δράση σε παθογόνα εκτός αναπνευστικού (πχ gram αρνητικά μικρόβια)

Διότι

  • Η χρήση αντιμικροβιακών ευρέως φάσματος (που καλύπτουν και gram αρνητικά) μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αντοχής (παράπλευρες απώλειες – collateral damage)

Αm J Manag Care, 2004, 10: S381-S388

BRAC 2006


Δεν υπάρχουν σχόλια: