Απριλίου 07, 2008

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ανακοινώθηκε νέο τεστ για τον έλεγχο της φυματίωσης και της φυματινοαντίδρασης με τη χρήση ιντερφερόνης. Η μέθοδος (ELISpot-plus assay) διαφέρει από την ήδη υπάρχουσα (ELISpot /T-SPOT.TB) στο ότι περιέχει ένα αντιγόνο ακόμη που την κάνει πιο αξιόπιστη. Η ELISpot-plus έχει (κατά τους συγγραφείς σχετικής μελέτης) 4% υψηλότερη διαγνωστική ευαισθησία από ότι η τρέχουσα μέθοδος (p = 0.02). Η συνδυασμένη ευαισθησία της ELISpot-plus και της φυματινοαντίδρασης (με όριο το 15-mm) ήταν 99% (Ann Intern Med 2008;148:325-336,398-399). Φυσικά όλα αυτά μένει να επιβεβαιωθούν και με μεγαλύτερες μελέτες.
Η πρόοδος στον διαγνωστικό τομέα της φυματίωσης είναι σημαντική. Η κλινική αίσθηση όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Ο γιατρός που έχει ισχυρή υπόνοια για φυματίωση του ασθενούς, θα πρέπει να τον παρακολουθήσει στενά πριν αποκλείσει τη νόσο, έστω και aν η φυματινοαντίδραση και η ELISpot(plus) είναι αρνητικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: