Ιουνίου 22, 2009

ΚΕΦΤΑΡΟΛΙΝΗ

Η κεφταρολίνη είναι μια καινούρια μικροβιοκτόνα ενέσιμη κεφαλοσπορίνη ευρέος φάσματος με δράση έναντι gram (+) παθογόνων (ακόμη και πολυανθεκτικών) όπως και κοινών gram ( - ) παθογόνων. Είναι καλά ανεκτή και ασφαλής. Μελέτες φάσης ΙΙΙ σε νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς από πνευμονία της κοινότητας έδειξαν μέχρι στιγμής καλά αποτελέσματα.
Το φάρμακο θα κυκλοφορήσει είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με NXL104, που αποτελεί αναστολέα της β-λακταμάσης.
Πότε θα κυκλοφορήσει; Δεν είναι γνωστό.

FirstWord, 22 Ιουνίου 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: