Ιουνίου 15, 2009

HPV-ANΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε συγκριτική μελέτη των 2 HPV εμβολίων, ελέγχθηκε μεταξύ άλλων η ανοσολογική απάντηση στα εμβόλια με μέτρηση ειδικών μνημόνων κυττάρων στον μήνα 7 από την έναρξη του εμβολιασμού. Αυτό σε γυναίκες 18-45 χρόνων. Βρέθηκε ότι:
1. Το ποσοστό ατόμων με θετική απάντηση ήταν σχεδόν ίδιο στις 2 ομάδες για τον HPV-16 (2Δ 89.8% και 4Δ 94.3%), ενώ για τον HPV-18 το ποσοστό ήταν υψηλότερο για το 2Δ (88.7%) έναντι του 4Δ (66.1%).
2. Η συχνότητα των κυκλοφορούντων ειδικών μνημονικών Β-κυττάρων στον μήνα 7, ήταν 2.7 φορές υψηλότερη για τον HPV-16, 18 στην ομάδα του 2Δ από αυτή του 4Δ.

Στο συμπέρασμα τους οι συγγραφείς, τονίζουν ότι για να αξιολογηθεί η διαφορά αυτή και η κλινική της σημασία θα πρέπει να γίνουν μακροχρόνιες μελέτες που να εκτιμήσουν τη διάρκεια της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

Einstein M, et al. 25th IPC, Sweden, May 2009

Θα ρωτήσω και πάλι. Ποια η σημασία του ευρήματος, όταν είναι γνωστό ότι το 4Δ προκαλεί ικανή ανοσιακή απάντηση μετά πέντε χρόνια; Τι αλλάζει με το εύρημα των μνημόνων κυττάρων στον ένα μήνα; Και όταν δεν το αντιλαμβάνονται οι ερευνητές πως θα το αντιληφθεί ο ασκών παιδίατρος;
Δεν υποστηρίζω κανένα εμβόλιο, αλλά μου δημιουργούνται απορίες, που σε τελική ανάλυση δικαιολογούν την άποψη μου ότι η διαμάχη των αριθμών οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τον εμβολιασμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: