Δεκεμβρίου 14, 2009

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ (13ΔΥΝΑΜΟ) - VIII


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση του νέου 13δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου της Pfizer, σε παιδιά 6 εβδομάδων έως 5 χρόνων, για διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, πνευμονίες και ωτίτιδες.


FirstWord 14-12-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: