Μαΐου 24, 2010

ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

Σε πρόσφατη μελέτη παρατηρήθηκε ότι παιδιά που θήλαζαν αποκλειστικά είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην εμφανίσουν πυρετό μετά εμβολιασμούς, από ότι παιδιά που λάμβαναν μικτή διατροφή ή μόνο ξένο γάλα.

Pediatrics 2010, 125:e1448

Αν και η μελέτη δεν ήταν καλά σχεδιασμένη και τα παιδιά ήσαν λίγα, το εύρημα είναι ενδιαφέρον. Ο θηλασμός φαίνεται ότι έχει πολλαπλά ευεργετήματα. Λογικό μια και είναι απόρροια της φύσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: