Οκτωβρίου 31, 2010

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σημαντικός αριθμός νοσοκομείων του Michigan- USA συμμετείχε σε κοινή προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας. Οι γιατροί αποφάσισαν να ανταλλάσουν πληροφορίες για τους ασθενείς τους και θεραπευτικές πρακτικές γιαυτούς.
Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθύν σημαντικά οι επιπλοκές σε χειρουργημένους ασθενείς.

Τι θα έκαναν οι ημεδαποί συνάδελφοι;; Μα δεν μπορούν ούτε μια εργαστηριακή τιμή να δώσουν στον διπλανό συνάδελφο. Ακόμη και στο ίδιο νοσοκομείο δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών.

Γιατί άραγε;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: