Αυγούστου 29, 2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΒΗΧΑΣ

Σημαντικό αίτιο παρατεινόμενου βήχα βρέθηκε ότι είναι το μυκόπλασμα της πνευμονίας. Οι παιδίατροι πρέπει να το έχουν υπόψη αυτό και να χρησιμοποιούν τις μακρολίδες όπου δει. Η δράση των μακρολιδών, βέβαια, σε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να αποδειχθεί με εκτεταμένες μελέτες. 

Ped Inf Dis J, 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: