Αυγούστου 14, 2011

ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ


Η χορήγηση μεγάλων δόσεων φλουκοναζόλης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης (400 mg/24ωρο-800 mg/24ωρο) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συγγενείς διαμαρτίες.
Αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει με την εφάπαξ χαμηλή δόση των 150 mg που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μυκητιάσεων του κόλπου. FDA 2011


Δεν υπάρχουν σχόλια: