Σεπτεμβρίου 16, 2011

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ - XI - (PCV10)

Το 10 δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο μπορεί να χορηγείται πλέον και σε ηλικίες μέχρι 5 χρόνων.

Επίσης μπορεί να χορηγείται και σε βρέφη που είχαν ηλικία κύησης  27-36 εβδομάδων.

Τα παραπάνω αναφέρονται και στο νέο SPC του εμβολίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: