Δεκεμβρίου 22, 2012

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗΣ

Νεογνά
 • ίκτερος
 • πυρετός
 • μη πρόσληψη βαρους
 • κακή σίτιση
 • έμετοι
 • ευερεθιστότητα

Βρέφη
 • κακή σίτιση
 • πυρετός
 • έμετοι
 • δύσοσμα ούρα
 • κοιλιακά άλγη
 • ευερεθιστότητα

Προσχολική ηλικία
 • έμετοι
 • κοιλιακά άλγη
 • πυρετός
 • δύσοσμα ούρα
 • ενούρηση
 • δυσουρία, συχνουρία   

 Σχολική ηλικία
 • πυρετός
 • έμετοι
 • κοιλιακά άλγη
 • άλγος στην οσφύ
 • δύσοσμα ούρα
 • ενούρηση
 • δυσουρία, συχνουρία
 • ακράτεια   


Δεν υπάρχουν σχόλια: