Δεκεμβρίου 10, 2012

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ - ΧVΙΙ


Σε παιδιά που έλαβαν προηγουμένως 7Δ πνευμονιοκοκκικό πως συνεχίζουμε;

Εχει απαντηθεί αυτό αλλά ας το επαναλάβουμε: 
  • Παιδιά  με 1 ή παραπάνω δόσεις 7Δ συμπληρώνουν τις 4 δόσεις ανοσοποιησης με 13Δ
  • Παιδιά ηλικίας 15 μηνών έως 5 χρόνων: αν ήδη έχουν λάβει 4 δόσεις 7Δ, μπορούν να λάβουν   1 δόση 13Δ για να αντισωματική κάλυψη προς τα 6 επιπλέον στελέχη - οροτύπους
  • Η ανοσολογική απάντηση της μίας δόσης του μεταβατικού αυτού σχήματος, μπορεί να προκαλεί χαμηλότερο τίτλο αντισωμάτων προς τους 6 επιπλέον ορότυπους από ότι το πλήρες σχήμα του 13Δ.
  • Η κλινική σημασία του χαμηλότερου αυτού τίτλου δεν είναι γνωστή. 
Medscape 2012


Θα ήθελα να σχολιάσω ότι με δεδομένο τον μικρό χρόνο επώασης των διεισδυτικών πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων και την κάπως αργή απάντηση μνήμης (που υπερβαίνει τον χρόνο επώασης) ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις δεν καλύπτεται ο λήπτης. Για το λόγο αυτό δεν θεωρώ υπερβολή την ακόμη μία δόση 13Δ, ακριβώς για καλύτερη απάντηση προς τους 6 επιπλέον ορότυπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: