Ιανουαρίου 30, 2014

Τ. gondii

Θεραπεία με τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη ασθενούς με αμφιβληστροειδίτιδα από Τoxoplasma gondii, προφυλάσσει πλήρως από υποτροπές.

Am J Ophthalmol 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: