Ιανουαρίου 18, 2014

HSV-2

Ένα καινούριο αντιικό φάρμακο κατά των ερπητοιών, το pritelivir, που είναι αναστολέας του helicase–primase complex του ιού, δίνει ελπίδες για την αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης. Του έρπητα των γεννητικών οργάνων, που μπορεί  μεν να είναι συνήθως ασυμπτωματικός αλλά υποτροπιάζει συχνά.

Το φάρμακο μειώνει τη συχνότητα του HSV-2 στη γεννητική περιοχή  σε ποσοστά ανάλογα της δόσης που θα χορηγηθεί.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη το pritelivir χορηγήθηκε σε δόσεις 5, 25, 75 mg ημερησίως ή 400 mg εβδομαδιαίως. Η ανίχνευση του ιού γινόταν με PCR σε επιχρίσματα από την περιοχή και με καταγραφή της κλινικής συμπτωματολογίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης ανίχνευσης του ιού επιτεύχθηκε με τη δόση των 75 mg ημερησίως. Μείωση ημερών με γεννητικές αλλοιώσεις παρατηρήθηκε με τη δόση των 75 αλλά και των 400 mg. 

Πιστεύεται ότι το νέο αυτό φάρμακο θα μπορεί να δοθεί σε συνδυασμό με το acyclovir και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δύσκολων ερπητικών λοιμώξεων. 

Η μελέτη έγινε στις ΗΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από τη γερμανική παραγωγό εταιρεία, υπάλληλοι της οποίας συμμετείχαν στη συγγραφή.

N Engl J Med. Published online January 16, 2014Δεν υπάρχουν σχόλια: