Δεκεμβρίου 06, 2014

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ - ΥΠΟΝΑΤΡΙΑΙΜΙΑ

Η χρήση υπότονων διαλυμάτων για χορήγηση υγρών συντήρησης ΙV μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει σε υπονατριαιμία με κλινικές εκδηλώσεις.
 
Γιατροί από νοσοκομείο της Μελβούρνης συνέκριναν δύο είδη διαλυμάτων: α) ισότονο διάλυμα με  140 mmol/L νατρίου (Na140) και β) υπότονο διάλυμα με 77 mmol/L νατρίου (Na77) για συντήρηση υγρών σε παιδιά.
 
Διαπίστωσαν ότι στην ομάδα Na140 παρατηρήθηκε μικρότερο ποσοστό υπονατριαιμίας (4% έναντι 11%  της άλλης ομάδας).
 
Οι συγγραφείς τονίζουν ότι είναι προτιμότερη η χρήση ισοτονικού διαλύματος που επιπλέον δεν συνοδεύεται και από τυχόν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 
The Lancet, Early Online Publication, December 2014
doi:10.1016/S0140-6736(14)61459-8
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: