Ιουλίου 22, 2015

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ- ΝΕΑΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Σε μελέτη στο Pediatrics, 20-7-15, αναφέρεται σχέση παλαιότερης χρήσης αντιβιοτικών και μετέπειτα εμφάνισης νεανικής ρευματοειδους αρθρίτιδας. Χωρίς να μπορούν να αποδείξουν άμεση συσχέτιση, οι συγγραφείς συνιστούν περαιτέρω μελέτες και αποδίδουν την εμφάνιση αρθρίτιδας σε διαταραχές του μικροβιωματος μέσω της χρήσης αντιβιοτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: