Νοεμβρίου 11, 2016

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ


Σε μελέτη του εμβολίου της γρίπης για  3 χρονικές περιόδους, στην περιοχή της Στοκχόλμης και σε άτομα 65 χρ. και άνω, βρέθηκαν οι παρακάτω αποτελεσματικότητες του εμβολίου. Τα ποσοστά αφορούν πρόληψη από εισαγωγή σε νοσοκομείο.

περίοδος 2012 / 13:      53%
περίοδος 2013 / 14:      55%
περίοδος 2014 / 15:      18%    Eurosurveillance, Volume 21, Issue 43, 27 October 2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: